Justičníakademie

kontakt

Justiční akademie
Masarykovo nám. 183
Kroměříž
767 01
Tel: 573 505 114
Fax: 573 505 101

e-mail: sekretariat@jacz.cz
datová schránka: gg5aa56
web: www.jacz.cz
 
•  připravuje a organizačně zabezpečuje výchovně vzdělávací akce v rámci přípravy justičních a právních čekatelů a soustavné vzdělávání soudců, státních zástupců a dalších osob působících v justici;
 
•  vzdělávací akce organizuje v úzké součinnosti se soudy a státními zastupitelstvími tak, aby co nejvíce odpovídaly jejich potřebám;
 
•  zajišťuje kvalifikační studium vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství podle zvláštního předpisu;
 
•   poskytuje knihovnické a informační služby;
 
•  vypracovává metodiku přijímacích pohovorů justičních a právních čekatelů a podílí se na organizačním zajištění zkoušek justičních a právních čekatelů;
 
•  je členem mezinárodních vzdělávacích justičních institucí a zprostředkovává  zde vzdělávání.
 

 

 

INFORMAČNÍ VĚSTNÍK JUSTIČNÍ AKADEMIE

 

Přihlášení do ASJA